Madhya Pradesh Forest Department
User: Guest
Desgination: Log Out
Sr.GencodeUEmpIdEmployee NameFather NamePosting OfficeDesignationDOBJoining DateCu Joining DateSrNOSr.DateCadre Date
1 pak004160018218pankaj kauravpushpendraRange BanapuraForest Guard Untrained05 Jul 198919 Aug 201319 Aug 2013  19 Aug 2013
2 ras043160017956rashmi sejkarchen sing sejkarRange BankhediForest Guard Trained09 Oct 199114 Aug 201314 Aug 2013  14 Aug 2014
3 ALM00130000183Amrat Lal MarapeRadhelal MarapeDFO HoshangabadRanger01 Sep 195501 May 197504 Jan 201474201 Apr 200821 Jul 2004
4 SKS110171020869Shyam Kumar SoniMahesh Chandra SoniBeat TakuForest Guard Trained29 Jan 196920 Oct 200820 Oct 200863420 Oct 200820 Oct 2008
5 RKS00470008085Rajendra Kumar SaxenaShiv Gopal SaxenaRange ItarsiRanger27 Jul 196001 Dec 198411 Mar 201530701 Nov 199101 Nov 1991
6 RKS00470008085Rajendra Kumar SaxenaShiv Gopal SaxenaRange ItarsiRanger27 Jul 196001 Dec 198411 Mar 201530701 Nov 199101 Nov 1991
7 RKS00470008085Rajendra Kumar SaxenaShiv Gopal SaxenaRange ItarsiRanger27 Jul 196001 Dec 198411 Mar 201530701 Nov 199101 Nov 1991
8 kat014230011245kapil tomerranjeet singh tomerRange ShogpurForest Guard Trained25 May 198330 Mar 200730 Mar 2007  30 Mar 2007
9 kat014230011245kapil tomerranjeet singh tomerRange ShogpurForest Guard Trained25 May 198330 Mar 200730 Mar 2007  30 Mar 2007
10 rab011160018177rajesh bhilalahari singhRange ItarsiForest Guard Untrained14 May 199327 Aug 201327 Aug 2013  27 Aug 2013
11 rab011160018177rajesh bhilalahari singhRange ItarsiForest Guard Untrained14 May 199327 Aug 201327 Aug 2013  27 Aug 2013
12 rab011160018177rajesh bhilalahari singhRange ItarsiForest Guard Untrained14 May 199327 Aug 201327 Aug 2013  27 Aug 2013
13 psc005160017958preetam singh chouhanravi sankarRange BanapuraForest Guard Untrained10 Jan 198514 Aug 201314 Aug 2013  14 Aug 2013
14 MaD009150002721Mangilal DhurveKallu singhRange HoshangabadDy. Ranger13 Jun 195716 May 198310 Dec 20135516 May 198316 Jul 1998
15 MaD009150002721Mangilal DhurveKallu singhRange HoshangabadDy. Ranger13 Jun 195716 May 198310 Dec 20135516 May 198316 Jul 1998
16 BoD001150002849Borelal DhurveKuvar SinghRange SeonimalwaDy. Ranger10 Mar 196819 Feb 199319 Nov 201318819 Feb 199313 Mar 2006
17 BoD001150002849Borelal DhurveKuvar SinghRange SeonimalwaDy. Ranger10 Mar 196819 Feb 199319 Nov 201318819 Feb 199313 Mar 2006
18 BoD001150002849Borelal DhurveKuvar SinghRange SeonimalwaDy. Ranger10 Mar 196819 Feb 199319 Nov 201318819 Feb 199313 Mar 2006
19 KCG002160001589Kailash Chand GourJeewan Lal GourCF HoshangabadDriver15 Mar 196411 Jul 199009 Aug 1997801 Apr 201305 Jul 1990
20 KCG002160001589Kailash Chand GourJeewan Lal GourCF HoshangabadDriver15 Mar 196411 Jul 199009 Aug 1997801 Apr 201305 Jul 1990
21 JoV001160001608Jolly VargheseP.A. VargheseCF HoshangabadAsst. Grade II18 May 196401 Jul 198301 May 20082101 Apr 201330 Apr 2008
22 JoV001160001608Jolly VargheseP.A. VargheseCF HoshangabadAsst. Grade II18 May 196401 Jul 198301 May 20082101 Apr 201330 Apr 2008
23 JoV001160001608Jolly VargheseP.A. VargheseCF HoshangabadAsst. Grade II18 May 196401 Jul 198301 May 20082101 Apr 201330 Apr 2008
24 JoV001160001608Jolly VargheseP.A. VargheseCF HoshangabadAsst. Grade II18 May 196401 Jul 198301 May 20082101 Apr 201330 Apr 2008
25 JoV001160001608Jolly VargheseP.A. VargheseCF HoshangabadAsst. Grade II18 May 196401 Jul 198301 May 20082101 Apr 201330 Apr 2008
26 AKD022160001612Ashok Kumar DubeyOmkar Prasad DubeyCF HoshangabadAsst. Grade III25 Feb 195901 Oct 198723 Mar 19951501 Apr 201316 Dec 1993
27 AKD022160001612Ashok Kumar DubeyOmkar Prasad DubeyCF HoshangabadAsst. Grade III25 Feb 195901 Oct 198723 Mar 19951501 Apr 201316 Dec 1993
28 RPY002160001615Rajesh Prasad YadavRam Prasad YadavCF HoshangabadAsst. Grade III20 Sep 196827 Aug 199027 Aug 19901001 Apr 201327 Aug 1990
29 RPY002160001615Rajesh Prasad YadavRam Prasad YadavCF HoshangabadAsst. Grade III20 Sep 196827 Aug 199027 Aug 19901001 Apr 201327 Aug 1990
30 SuV002160001626Sunil VathoreVaman Rao VathoreDFO HoshangabadAccountant10 Jun 197402 Jul 199308 Oct 20131807 Feb 200807 Feb 2008
31 RaD039160003159Ranjana DubeyP.N. DubeyCF HoshangabadAsst. Grade III28 Sep 197427 Sep 199621 Feb 20062801 Apr 201317 Sep 1996
32 AKD023160003170Ashok Kumar DubeySharda Prasad DubeyCF HoshangabadAsst. Grade III14 Nov 197014 Aug 198922 May 2007301 Apr 201311 Aug 1989
33 AKD023160003170Ashok Kumar DubeySharda Prasad DubeyCF HoshangabadAsst. Grade III14 Nov 197014 Aug 198922 May 2007301 Apr 201311 Aug 1989
34 SaD001160003201Satish DubeyAnokhi Lal DubeyCF HoshangabadAsst. Grade II20 May 195801 Aug 197901 Sep 20082401 Apr 201326 Aug 2008
35 SaD001160003201Satish DubeyAnokhi Lal DubeyCF HoshangabadAsst. Grade II20 May 195801 Aug 197901 Sep 20082401 Apr 201326 Aug 2008
36 OmY001160011309Omprakash YadavDhaniramRange Assistant ojhapuraForester03 Oct 195601 Sep 198307 Sep 201113904 Oct 198604 Oct 1986
37 GeM004160011424Geeta MahendraS.K. MahendraCF HoshangabadAsst. Grade III01 Jun 197113 Jul 199325 May 20071101 Apr 201313 Jul 1993
38 GeM004160011424Geeta MahendraS.K. MahendraCF HoshangabadAsst. Grade III01 Jun 197113 Jul 199325 May 20071101 Apr 201313 Jul 1993
39 SKJ006160016379Sunil Kumar JoshiRamkrishna JoshiDFO HoshangabadAccountant23 Aug 196108 Sep 198208 Oct 20131517 Jan 200325 Sep 1997
40 ReB002160016385Rekha BawariyaMohan BawariyaCF HoshangabadAsst. Grade III04 Feb 197322 Aug 199617 Sep 20023401 Apr 201322 Aug 1996
41 ReB002160016385Rekha BawariyaMohan BawariyaCF HoshangabadAsst. Grade III04 Feb 197322 Aug 199617 Sep 20023401 Apr 201322 Aug 1996
42 KaG006160016386Kavita GalarMahesh Kumar GalarCF HoshangabadAsst. Grade III02 Feb 197425 Oct 199406 Sep 20053601 Apr 201324 Oct 1994
43 KaG006160016386Kavita GalarMahesh Kumar GalarCF HoshangabadAsst. Grade III02 Feb 197425 Oct 199406 Sep 20053601 Apr 201324 Oct 1994
44 IKB002160016387Indresh Kumar BinjhadeMadan Lal BinjhadeCF HoshangabadForest Guard Trained01 Jan 197730 Dec 200213 Aug 200437530 Dec 200230 Dec 2002
45 RKG015160016388Ram Kumar GourTulsi Ram GourCF HoshangabadForest Guard Trained15 Jun 197104 Apr 199001 Aug 200635916 Aug 200116 Aug 2001
46 RKG015160016388Ram Kumar GourTulsi Ram GourCF HoshangabadForest Guard Trained15 Jun 197104 Apr 199001 Aug 200635916 Aug 200116 Aug 2001
47 TRN001160016389Tika Ram NayarMulchand NayarBeat Sauth BargondiForest Guard Trained01 Aug 197230 Dec 200223 May 201138130 Dec 200230 Dec 2002
48 ShP027160016390Shyamu PahadeSuklu PahadeCF HoshangabadForest Guard Trained04 Oct 197730 Dec 200202 Aug 200437630 Dec 200230 Dec 2002
49 ShP027160016390Shyamu PahadeSuklu PahadeCF HoshangabadForest Guard Trained04 Oct 197730 Dec 200202 Aug 200437630 Dec 200230 Dec 2002
50 MSS007190011501Mohan Singh SonkeshariyaN.D. SonKeshariyaCF HoshangabadAsst. Grade III07 Nov 197722 Sep 200303 Sep 20084101 Apr 201322 Sep 2003
51 MSS007190011501Mohan Singh SonkeshariyaN.D. SonKeshariyaCF HoshangabadAsst. Grade III07 Nov 197722 Sep 200303 Sep 20084101 Apr 201322 Sep 2003
52 SKY0100Shravan Kumar YaduvanshiHarchandBeat AmakataraForester14 Sep 195922 Jun 198226 Apr 201110922 Jun 198201 Jan 1948
53 OPS002160001554Om Prakash SinghR.P.SinghDFO HoshangabadAsst. Grade II02 Jul 195915 Jun 197812 Mar 20084215 Jun 197812 Mar 2008
54 ISR001160001668I.S. RajputBabu Lal RajputDFO HoshangabadAsst. Grade II30 Jun 195618 Nov 198613 Jul 20073818 Nov 198613 Jul 2007
55 RVM001160001672Ram Vilas MalviyaRam Narayan MalviyaDFO HoshangabadAsst. Grade III23 Jan 196612 Feb 199018 Nov 19973312 Feb 199018 Nov 1997
56 BPP005160001692Bani Prashad PalDeva Ji PalRange BanapuraDy. Ranger11 Jun 195810 Mar 198021 May 2007021 May 200701 Jan 1900
57 GDC001160001770Garib Das ChoureyNanhe Lal ChoureyRange ShogpurDy. Ranger28 Dec 195817 Mar 198030 Aug 200724330 Aug 200717 Mar 1980
58 GPC005160002317Goverdhan Prashad ChoudharyBabu Lal ChoudharyDFO HoshangabadForester06 Sep 195625 Jan 197926 Oct 20027426 Oct 200226 Oct 2002
59 MaB007160002358Mansingh BamhoriyaFundilalDFO HoshangabadForester05 Nov 195801 Dec 197918 Aug 2008018 Aug 2008 
60 NSC005160002366Narendra Sing ChouhanMeherwan sing ChouhanRange SeonimalwaDy. Ranger06 Jul 196225 Jul 199021 Apr 201116902 Jun 200502 Jun 2005
61 SKD028160002375Sanjeev Kumar DubeySukhdev PrashadRange BankhediForester07 May 197501 Sep 199426 Apr 201131101 Sep 199401 Sep 1994
62 AKS071160002391Ajay Kumar ShrivastawaAmbika Prashad ShrivastawaRange Assistant RanipurForester16 Mar 197701 May 200101 Sep 201234801 May 200101 Mar 2001
63 RPY005160002417Raghuveer Prasad YadavNannhe Lal YadavRange ItarsiForester12 Feb 195906 Jan 198113 Apr 201110006 Jan 198101 Mar 1986
64 KRA005160002436Komal Ram AhirBhiya Lal AhirDFO HoshangabadForest Guard Trained01 Apr 196513 Feb 199013 Feb 199023813 Feb 199013 Feb 1990
65 MKG004160002478Mahendra Kumar GourMahesh Kumar GourRange BanapuraForest Guard Trained01 Jul 197616 Sep 199818 Apr 201133516 Sep 199816 Sep 1998
66 MLP011160002488Mohan Lal PrajapatiPanna LalBeat North KhardaForest Guard Trained03 Jan 195710 Jan 198425 Apr 201121021 Dec 198910 Jan 1984
67 MaS058160002493Manmohan SaratheJeevan Lal SaratheDFO HoshangabadForest Guard Trained14 Jul 195604 Sep 198201 Mar 198611404 Sep 198201 Sep 1982
68 MSR008160002496Meharban Singh RajputRam ratan Singh RajputRange SeonimalwaForester20 Apr 195601 Nov 198124 May 20116701 Jun 198301 Nov 1981
69 MPS019160002499Manohar Prashad SharmaSukhram SharmaBeat SiyarkhedaForest Guard Trained01 Jul 196325 May 198421 May 201114601 Mar 198625 May 1984
70 MaR014160002500Madan RaoHari BhauBeat MatapuraForest Guard Trained07 Jun 196121 Dec 198315 Feb 199024515 Feb 199021 Dec 1983
71 MLP010160002502Moti Lal PathakG.P.PathakRange SeonimalwaForester03 Jul 195511 Sep 198921 Apr 201120011 Sep 198901 Jan 1948
72 MoR003160002517Moolchand RaghuwansiVanshilalBeat JhadbidaForest Guard Trained20 Oct 195607 Jan 198423 Apr 201120815 Dec 198907 Jan 1984
73 SKP047160002554Santosh Kumar PatelNarmada Prashad PatelBeat East SeharaForest Guard Trained06 May 196322 Feb 199021 May 201126501 Mar 199122 Feb 1990
74 MKG003160002556Mahesh Kumar GourKrishna Kumar GourBeat BentForest Guard Trained31 Dec 196903 Jun 199918 Apr 201134003 Jun 199903 Jun 1999
75 SKP048160002559Suresh Kumar PathariyaNannhe Lal PathariyaRange ShogpurForester23 Apr 196109 Nov 199021 May 201126309 Nov 199009 Nov 1990
76 SnS014160002577Shiva nand SahuKishori Lal SahuRange SeonimalwaForest Guard Trained18 Oct 197301 Aug 199531 Oct 201232101 Aug 199501 Aug 1995
77 PKS020160002585Pradeep Kumar SharmaBhaiya Ji SharmaRange SeonimalwaForester09 Jun 196522 Jan 199019 Feb 201122301 Mar 199522 Jan 1990
78 RaS239160002598Ram SoniKanhiya Lal SoniRange BankhediForest Guard Trained01 Jul 195807 May 198222 May 201111101 Mar 198607 May 1982
79 TRK003160002624Tulsi Ram KoriMalthu Prashad KoriRange BanapuraForester01 May 196720 Jul 199323 Apr 201129620 Jul 199320 Jul 1993
80 DKU005160002641Dinesh Kumar UsariyaChoute Lal UsariyaRange ItarsiForest Guard Trained05 Dec 198107 Dec 200102 Feb 201537007 Dec 200107 Dec 2001
81 RKR025160002661Rajendra Kumar RaiRam Dayal RaiBeat FatherpurForest Guard Trained05 Jul 195813 Jun 198510 Jun 201114901 Mar 198613 Jun 1985
82 RDG001160002690Ram Das GourSiyaver Das GourRange SeonimalwaForester05 Jul 195715 Feb 197926 Apr 201122815 Feb 197923 Mar 2007
83 RGC002160002701Ram Gopal ChourasiyaBagwan Das ChourasiyaBeat ChirpaniForest Guard Trained31 Mar 195831 Mar 198819 May 201120310 Nov 198931 Mar 1988
84 RKU011160002712Ram Kishore UpadhayaBhaiya Lal UpadhayaRange BanapuraForest Guard Trained19 Jul 195805 Jul 198929 Sep 201120204 Nov 198905 Jul 1989
85 SKG021160002725Santosh Kumar GourH. P. GourDFO HoshangabadForest Guard Trained01 Jun 198121 Dec 200121 Dec 200137121 Dec 200121 Dec 2001
86 SKM039160002748Santosh Kumar MalviyaChhotelal MalviyaDFO HoshangabadForest Guard Trained11 Jul 198021 May 200115 May 200134915 May 200121 May 2001
87 ShK027160003167Sharda KhatriGopal Kumar KhatriDFO HoshangabadAsst. Grade III21 Dec 196909 Apr 199009 Apr 19904109 Apr 199009 Apr 1990
88 BaS022160003180Babita SharmaJitendra Kumar SharmaDFO HoshangabadAsst. Grade III01 Jul 197426 Sep 199426 Sep 19944226 Sep 199426 Sep 1994
89 HKS006160003193Hemant Kumar ShuklaDevi Prashad ShuklaDFO HoshangabadAsst. Grade III01 Jan 195826 Dec 197926 Dec 19794526 Dec 197901 Jan 1985
90 RKM005160003221Rajeev Kumar MalviyaMangilal MalviyaDFO HoshangabadAsst. Grade II01 Jul 196218 Jul 198616 Jan 20073318 Jul 198616 Jan 2007
91 KCG001160003228Kailash Chandra GourR.N.GourDFO HoshangabadAsst. Grade III30 Dec 196313 Jul 199313 Jul 19934513 Jul 199313 Jul 1993
92 SaR003160003234Saroj RawatGovind Singh RawatDFO HoshangabadAsst. Grade III28 Oct 196716 Feb 199016 Feb 19903216 Feb 199016 Feb 1990
93 GPC008160003267Ganesh Prashad ChoureyChannu Lal ChoureyRange ItarsiForester01 Jul 195602 Feb 198002 Feb 19803702 Feb 198002 Feb 1980
94 DLC002160003272Dori Lal ChoudhryPanna LalBeat NarriForest Guard Trained20 Dec 195827 Feb 199301 May 201128127 Feb 199327 Feb 1993
95 GPB010160003276Govind Prasad BasnavaNarsingh Das BasnavRange ItarsiForester09 Jul 196103 Oct 198401 Mar 198614403 Oct 198403 Oct 1984
96 GSR010160003292Govind Singh Raihotilal RaiRange BagaraForester05 Mar 196312 Oct 198212 Oct 198211512 Oct 198212 Oct 1982
97 HaK019160003300Hasid KhanRasid KhanBeat BarideviForest Guard Trained02 Feb 197516 Oct 200102 Jun 201136416 Oct 200116 Oct 2001
98 KPA008160003326Kiresh Prashad AarseSankar Lal AarseBeat KohadaForester30 Jan 196927 Jan 199021 Apr 201126601 Mar 199127 Jan 1990
99 ViT009160003356Vipin TiwariSatya NarayanDFO HoshangabadForester29 Jan 196718 Jan 199018 Jan 199022218 Jan 199018 Jan 1990
100 CKS002160003371Chandra Kala ShuklaAlok ShuklaDFO HoshangabadAsst. Grade III01 Mar 196425 Aug 199325 Aug 19932225 Aug 199325 Aug 1993
101 CLM004160003384Chandu Lal MalviyaChoute Lal MalviyaRange BanapuraForester13 Apr 196118 Jan 199018 Jan 199022018 Jan 199018 Jan 1990
102 DKV003160003388Dhirendra Kumar VermaHarpal SinghRange ItarsiDy. Ranger05 Oct 195601 May 198029 Sep 201125315 Feb 200815 Feb 2008
103 LLK002160003398Lakhan Lal KhuswahaSukhram KhuswahaBeat PipaliyaForest Guard Trained01 Jul 195705 Mar 198017 Sep 200724505 Mar 198017 Sep 2007
104 MKP007160005284Mukesh Kumar PatelShyam KumarRange Assistant ItarsiForester12 May 197103 Sep 199401 Sep 201229903 Sep 199403 Sep 1994
105 BPS016160005476Bhanu Pratap SinghGopi nathBeat ChatterForest Guard Trained01 Mar 195806 Aug 198319 May 201113301 Mar 198601 Mar 1986
106 AKC006160005825Anil Kumar ChouhanR.K.ChouhanCF HoshangabadAsst. Grade II04 Jun 197215 Sep 199817 Feb 20144015 Sep 199811 Feb 2008
107 AKC006160005825Anil Kumar ChouhanR.K.ChouhanCF HoshangabadAsst. Grade II04 Jun 197215 Sep 199817 Feb 20144015 Sep 199811 Feb 2008
108 PKD014160011139Pushp Kumar DixitGopal Prashad DixitDFO HoshangabadForester02 Jul 195809 Jul 198201 Mar 198611301 Mar 198601 Mar 1986
109 DhM006160011249Dhanraj MalviyaRamadhar MalviyaRange BanapuraForester24 Jun 196407 Nov 198823 Apr 201125407 Apr 199006 Apr 1990
110 HPS002160011253Har Prashad SantoreBulla PrashadDFO HoshangabadAsst. Grade II01 Jul 196421 Aug 198724 Jun 2008021 Aug 1987 
111 KKS017160011255Krishna Kumar SharmaRam Narayan SharmaDFO HoshangabadForester20 Jul 196306 Jan 199006 Jan 199021606 Jan 199006 Jan 1990
112 RKN013160011301Rajendra Kumar NagwanshiPanna LalRange HoshangabadForester25 Dec 196225 Feb 199314 Jun 201228025 Feb 199325 Feb 1993
113 RGM002160011324Raman Gopal MishraBhagwan Das MishraRange ItarsiForest Guard Trained20 Oct 195705 Jul 198909 Apr 201219205 Jul 198905 Jul 1989
114 GSA006160011344Govind Singh AhirwarGanga Ram AhirwarDFO HoshangabadForester25 Jun 195713 Feb 198010 Jun 19837710 Jun 198310 Jun 1983
115 RKA004160011355Ramesh Kumar AhirwarNaneh Lal AhirwarRange Assistant MahuakhedaField Assistant06 May 195518 Feb 197924 Nov 20118626 Oct 200226 Oct 2002
116 SSS029160011357Syam Sunder ShrivastawaShadilal ShrivastawaDFO HoshangabadForest Guard Trained01 May 196008 Aug 198301 Mar 198613601 Mar 198601 Mar 1986
117 RaD071160014509Rajkumar DubeyVijay Shankar DubeyBeat SothiyaForest Guard Trained08 Aug 197920 Nov 200708 Apr 201158415 Nov 200720 Nov 2007
118 MaD026160016331Mamta DamadeNeerajDamadeDFO HoshangabadForest Guard Trained27 Dec 197516 Aug 200516 Aug 200551716 Aug 200516 Aug 2005
119 JaB014160016365Jamuna BourasiBarat Lal BourasiDFO HoshangabadForest Guard Trained13 Apr 196501 Mar 200301 Mar 200340330 Dec 200201 Mar 2003
120 BKP007160016372Brijesh Kumar PagareJagdeesh Kumar PagareBeat TekaripuraForest Guard Trained28 Apr 197922 Sep 200417 Feb 201150122 Sep 200422 Sep 2004
121 KaP010160016374Kamini PhareDinesh PhareDFO HoshangabadAsst. Grade III07 Feb 196716 Feb 200715 Feb 20074915 Feb 200719 Jan 2007
122 SBP004160016375Sona Bai PatelLaxi Prashad PatelDFO HoshangabadForest Guard Trained15 Apr 197616 Aug 200502 Apr 200752102 Apr 200702 Apr 2007
123 ShS036160016478Sheela ShrivastawaC.P.ShrivastawaDFO HoshangabadAsst. Grade III07 Jan 196106 Oct 200706 Oct 20075505 Oct 200705 Oct 2007
124 MKC004160016481Manish Kumar ChoudharyRam Krishna ChoudharyBeat South DolariyaForest Guard Trained25 Oct 198507 Nov 200625 Apr 201154007 Nov 200607 Nov 2006
125 SmM004160016489Smeer MehtoKunj bihari MehtoBeat BardhaForest Guard Trained30 Jun 198606 Nov 200606 Nov 200654406 Nov 200606 Nov 2006
126 YKM001160016493Yogendra Kumar MalviyaRajendra Prashad MalviyaBeat East BinekaForest Guard Trained17 Aug 198007 Nov 200617 Feb 201154307 Nov 200607 Nov 2006
127 UKC002160016495Upendra Kumar ChoudharyRaj Kumar ChoudharyBeat BardhaForest Guard Trained20 Aug 198404 Aug 200428 Sep 201351504 Aug 200404 Aug 2004
128 LaS025160016502Laxmi SallamChain Singh SallamDFO HoshangabadForest Guard Trained28 May 198201 Mar 200301 Mar 200345730 Dec 200301 Mar 2003
129 SuB021160016506Suman BourasiSunder Lal BourasiDFO HoshangabadForest Guard Trained01 Jul 197311 Jul 200311 Jul 200347711 Jul 200311 Jul 2003
130 JSP008160016507Jay Shiree ParteSohan Lal ParteDFO HoshangabadForest Guard Trained15 Jul 198430 Dec 200230 Dec 200245230 Dec 200230 Dec 2002
131 sut008160018220surendra temrwalshiv sankarRange ItarsiForest Guard Untrained22 Sep 198616 Aug 201316 Aug 2013  16 Aug 2013
132 RaM092160016581Rajkumari MarskoleVishram MarskoleDFO HoshangabadForest Guard Trained05 Apr 197530 Dec 200230 Dec 200245130 Dec 200230 Dec 2002
133 SaU008160016646Samoti UikeyMukesh UikeyDFO HoshangabadForest Guard Trained29 May 198001 Mar 200330 Dec 200245330 Dec 200230 Dec 2002
134 GSC010160016663Gopal Singh ChouhanGhansyam SinghRange PipariyaForest Guard Trained05 Jul 197813 Jul 200424 Sep 201249713 Jul 200413 Jul 2004
135 SKT034160016664Surendra Kumar TumramShiv Charan TumramRange BanapuraForest Guard Trained10 Mar 197901 Mar 200321 Apr 201142030 Dec 200201 Mar 2003
136 HSR007210003069Hari Sankar RaghuwasiVanshi DharBeat GeetkhedaForest Guard Trained01 Jul 196313 Feb 199026 Apr 201152918 Jan 199018 Jan 1990
137 VKK011211010879Vikas Kumar KaithwasMata Deen KaithwasBeat East BagdevForest Guard Trained25 Sep 198217 Sep 200219 Feb 201153310 Jul 200610 Jul 2006
138 HaM001350006628Harishankar ManjhiRajaram ManjhiAddl DFO/SDO/ACF Shogpur (G.)ACF16 Feb 196201 Jun 198226 Apr 201118524 Dec 198220 Jan 2003
139 GPW001160005818Gaya Prashad WadiwaKodulal WadiwaCF HoshangabadSuperintendent02 Dec 195724 May 197830 Nov 20133901 Apr 200811 Mar 2013
140 GPW001160005818Gaya Prashad WadiwaKodulal WadiwaCF HoshangabadSuperintendent02 Dec 195724 May 197830 Nov 20133901 Apr 200811 Mar 2013
141 GPW001160005818Gaya Prashad WadiwaKodulal WadiwaCF HoshangabadSuperintendent02 Dec 195724 May 197830 Nov 20133901 Apr 200811 Mar 2013
142 MuU001160016619Mukesh UikeyNathuramCF HoshangabadForest Guard Trained05 Aug 198011 Jul 200330 Nov 201349001 Apr 200811 Jul 2003
143 rar019160018017rashikbihari raghuwanshiravisankarRange ShogpurForest Guard Untrained06 Dec 199413 Aug 201313 Aug 2013  13 Aug 2013
144 rar019160018017rashikbihari raghuwanshiravisankarRange ShogpurForest Guard Untrained06 Dec 199413 Aug 201313 Aug 2013  13 Aug 2013
145 rar019160018017rashikbihari raghuwanshiravisankarRange ShogpurForest Guard Untrained06 Dec 199413 Aug 201313 Aug 2013  13 Aug 2013
146 rar019160018017rashikbihari raghuwanshiravisankarRange ShogpurForest Guard Untrained06 Dec 199413 Aug 201313 Aug 2013  13 Aug 2013
147 rar019160018017rashikbihari raghuwanshiravisankarRange ShogpurForest Guard Untrained06 Dec 199413 Aug 201313 Aug 2013  13 Aug 2013
148 JeG001440003962Jeetandra GokheSat namGokheDFO HoshangabadAsst. Grade III25 Jul 197906 Oct 200319 Dec 20123810 Oct 200301 Jan 1948
149 JeG001440003962Jeetandra GokheSat namGokheDFO HoshangabadAsst. Grade III25 Jul 197906 Oct 200319 Dec 20123810 Oct 200301 Jan 1948
150 AKD007160011148ASHOK KUMAR DUBEYSUKHDEV PRASAD DUBEYDFO HoshangabadAsst. Grade II14 Jun 195805 May 198117 Mar 20062717 Mar 200617 Mar 2006
151 AyK009160003210Ayoob KhanIsmail KhanDFO HoshangabadDriver20 Dec 196023 Sep 197817 Apr 20141801 Apr 200923 Sep 1978
152 klb004190011508kanhaiya lal barwayshakharam barwayCF HoshangabadAsst. Grade III19 Mar 197422 Sep 200322 Dec 20084201 Apr 201322 Sep 2003
153 klb004190011508kanhaiya lal barwayshakharam barwayCF HoshangabadAsst. Grade III19 Mar 197422 Sep 200322 Dec 20084201 Apr 201322 Sep 2003
154 BlA006160003258Bhikhari lal AhirwarParasram AhirwarCF HoshangabadForester10 May 196513 Jun 199018 Feb 20099001 Apr 201306 Feb 2009
155 BlA006160003258Bhikhari lal AhirwarParasram AhirwarCF HoshangabadForester10 May 196513 Jun 199018 Feb 20099001 Apr 201306 Feb 2009
156 BhM021160003339Bhurelal MeharHalkuDFO HoshangabadForester06 Nov 196110 Nov 198014 Feb 2013006 Feb 200906 Feb 2009
157 Prl003221011541Pramnarayan luniyaganeshilal LuniyaDFO HoshangabadAccountant30 May 196619 Jun 200919 Jun 20091807 Feb 200807 Feb 2008
158 KUM0070KU.PRAMILA MARKAMK.L. MARKAMRange BagaraForest Guard Trained01 Jan 198701 Aug 200806 Aug 2008001 Aug 200806 Aug 2008
159 GSM0140GANJAN SINGH MAWASIP.S. MAWASIBeat South RanjhiForest Guard Trained01 May 197420 Sep 200824 Sep 2008020 Sep 200824 Sep 2008
160 JIR0040JITEDRA RAWATM.L.RAWATBeat DeknaForest Guard Trained07 Sep 198202 Jul 200826 Apr 2011002 Jul 200807 Jul 2008
161 PKD0170PARAMOD KUMAR DUBEYR.P.DUBEYRange BanapuraForest Guard Untrained01 Jul 196213 Oct 200815 Sep 2008013 Nov 200816 Oct 2008
162 SUB0070SUJEET BAKERLATE SHRI A.L. BAKERBeat BarideviForest Guard Trained04 Mar 197802 Jul 200803 Jun 2011002 Jul 200807 Jul 2008
163 AMS0140AMIT SHUKLASarvjeet ShuklaBeat NibhoraForest Guard Untrained15 Aug 198001 Aug 200821 May 2011001 Aug 200811 Aug 2008
164 KSR0260KAMLESH SINGH RATHAORR.R.RATHATORBeat TanganaForest Guard Trained08 Jan 197213 Oct 200822 May 2014015 Oct 200818 Oct 2008
165 RKN0200RAVINDRA KUMAR NAMDEOSITA RAM NAMDEORange PipariyaForest Guard Untrained08 Mar 196913 Oct 200815 Oct 2008013 Oct 200816 Oct 2008
166 SLM0130SHANKAR LAL MEHRABALA RAM MEHRARange HoshangabadForest Guard Untrained15 Nov 197720 Sep 200824 Sep 2008020 Sep 200824 Sep 2008
167 BST0040BRAJENDRA SINGH THAKURBATTU LAL THAKURRange HoshangabadForest Guard Untrained01 Jul 198301 Aug 200808 Aug 2008008 Aug 200809 Aug 2008
168 CLM0080CHAMAN LAL MEHRABABU LAL MEHRABeat West MahendrwadiForest Guard Untrained04 Jul 196520 Sep 200801 Sep 2012020 Sep 200824 Sep 2008
169 PKP0090PAWAN KUMAR PATELNEPAL SINGH PATELBeat UrdaunForest Guard Trained29 Nov 198301 Aug 200825 Apr 2011001 Aug 200806 Aug 2008
170 VSK0100VIJAY SINGH KATIYACHAMRU LAL KATIYABeat FasidhanaForest Guard Untrained01 May 197220 Sep 200812 Jun 2011020 Sep 200824 Sep 2008
171 MPS0250MAHESH PRASAD SARIYAMMISHRILAL SARIYAMBeat SamardaForest Guard Untrained10 Aug 197520 Sep 200826 Apr 2011021 Oct 200823 Sep 2008
172 ArS0170Arjun SinghShri MohanlalDFO HoshangabadForest Guard Untrained15 Sep 198401 Aug 200807 Aug 2008001 Sep 200801 Aug 2008
173 VSM0010VIJAY SINGH MALVIYACHAMPA LAL MALVIYARange HoshangabadForest Guard Untrained01 Aug 196620 Sep 200823 Sep 2008020 Sep 200824 Oct 2008
174 BsU0010Barvendra shaha UikeyBudhmanBeat MorghatForest Guard Untrained14 Feb 197820 Sep 200826 Apr 2011020 Sep 200825 Sep 2008
175 SUS0100SUSHIL KUMAR SURYAWANSHIMANNAJI SURYAWANSHIBeat KasdaForest Guard Trained20 Jun 198107 Oct 200822 Jul 2011007 Oct 200809 Oct 2008
176 KKM0080Kailash Kumar MalviyaRamkishan malviyaBeat South MarkadhanaForest Guard Untrained11 Oct 196620 Sep 200819 May 2011020 Sep 200824 Sep 2008
177 KAs0050Ku. Anshita saxenaLt. mahesh chandDFO HoshangabadForest Guard Trained22 Jul 198802 Jul 200807 Jul 2008002 Jul 200802 Jul 2008
178 DKM0160Dinesh Kumar MachiyaChotelal MachiyaDFO HoshangabadForest Guard Untrained21 Jun 196120 Sep 200823 Sep 2008020 Sep 200823 Sep 2008
179 MSG0140MOHAN SINGH GUJARSITA RAM GUJARRange ShogpurForest Guard Untrained09 Jun 196220 Sep 200824 Sep 2008021 Sep 200824 Oct 2008
180 KVS0010Ku. Vandana SharmaLt. Dronachary sharmaRange SeonimalwaForest Guard Trained07 Mar 199002 Jul 200807 Jul 2008002 Jul 200807 Jul 2008
181 AsP0010Ashoke PatelKundanlal PatelRange HoshangabadForest Guard Trained21 Mar 198401 Aug 200808 Jun 2012001 Aug 200808 Aug 2008
182 FaP0040Falendra PardhiHariprasad PardhiDFO HoshangabadForest Guard Untrained21 Aug 197213 Oct 200816 Oct 2008013 Oct 200816 Oct 2008
183 KaM0410Kamlesh MandraiK.L. MandraiBeat NayagaonForest Guard Trained16 Sep 198020 Sep 200826 Apr 2011020 Sep 200823 Sep 2008
184 MKB016160016916Manoj Kumar BankhedeProshantam BankhedeBeat NayapuraForest Guard Trained01 Apr 196920 Sep 200811 Apr 2011020 Sep 200823 Sep 2008
185 ArN003160016910Arvind NiranjanAnil NiranjanBeat ImlipaniForest Guard Trained28 Feb 197801 Aug 200821 Apr 2012001 Aug 200806 Aug 2008
186 AKG019160016925AJAY KUMAR GOURJAGDISH PRASAD GOURBeat BandriForest Guard Untrained01 Mar 197413 Oct 200811 Apr 2011013 Oct 200815 Oct 2008
187 SUK0020SUNITA KADOLECHANNU LAL KADOLERange ShogpurForest Guard Trained05 Jan 198101 Aug 200807 Aug 2008001 Aug 200807 Aug 2008
188 PKP0160PANKAJ KUMAR PARSAISIYARAM DAS PARSAIRange HoshangabadForest Guard Untrained18 Feb 196613 Oct 200815 Oct 2008013 Oct 200815 Oct 2008
189 KLP0080KASHRI LAL PALCHOTE LAL PALBeat KiratpurForest Guard Trained01 Aug 197113 Oct 200817 Nov 2011013 Oct 200815 Oct 2008
190 YKS0070YASHVANT KUMAR SURYAWANSHIGOPI LAL SURYAWANSHIBeat PathraiForest Guard Untrained01 Jul 197520 Sep 200823 Sep 2008020 Sep 200823 Sep 2009
191 SLU0060SHANKAR LAL UIKEYGANJAN SINGH UIKEYRange Taku(D)Forest Guard Untrained20 Jul 197120 Sep 200823 Sep 2008020 Sep 200823 Oct 2008
192 MAK0580MAJID KHANGULAB KHANBeat BandriForest Guard Trained25 Aug 196720 Sep 200816 Jun 201162120 Sep 200823 Oct 2008
193 SKT0490SUNIL KUMAR THAKURBAREVEER THKUARBeat MagariyaForest Guard Trained05 Jul 198601 Aug 200825 Apr 2011001 Aug 200807 Aug 2008
194 DSS0260DILIP SINGH SAINISATYA PRAKASH SAINIBeat PandriForest Guard Trained01 Jul 198001 Aug 200822 May 2014001 Aug 200820 Aug 2008
195 KcV0030Kailash chand VermaFatoolal VermaRange SukhatawaForester01 Jul 195701 Jan 199012 Mar 200825912 Mar 200812 Mar 2008
196 KSG0120KEVAL SINGH GOURMOHAN SINGH GOURBeat ChhipikhapaForest Guard Trained02 Apr 196713 Oct 200822 Jul 2011013 Oct 200815 Oct 2008
197 SCS0170SURESH CHANDRA SHARMARATIRAM SHARMARange HoshangabadForest Guard Untrained04 Mar 196113 Oct 200823 Oct 2008013 Oct 200823 Nov 2008
198 NKR0010NEERAJ KUMAR RAIKWARBIRAJMOHAN RAIWARBeat SantaiForest Guard Trained22 Jul 198001 May 200826 Apr 2011001 May 200804 May 2008
199 DEU0010DEENDAYAL UPADHAYBADRI PRASAD UPADHAYRange HoshangabadForest Guard Untrained12 Nov 196713 Oct 200815 Oct 2008015 Oct 200817 Oct 2008
200 BLD0050BHUBAN LAL DOLEYGHENDALAL DOLEYRange HoshangabadForest Guard Trained03 May 197230 Dec 200230 Dec 2002030 Dec 200230 Dec 2002
201 VST0140VIJAY SINGH TUMRAMB.L. TUMRAMBeat ChandakhadForest Guard Trained11 Feb 197601 Jun 200521 Apr 2011001 Jun 200502 Jun 2005
202 PrD023160017426Prakash DhurveyBhangi DhurveyBeat MandikhoForest Guard Trained20 Jun 197930 Dec 200224 Sep 201241330 Dec 200230 Dec 2002
203 NKU003160016510NITIN KUMAR UPADHAYN.K.UPADHAYBeat SaheliForest Guard Trained20 Oct 198915 Nov 200711 Apr 201158315 Nov 200722 Nov 2007
204 RKV018160017430RAJENDRA KUMAR VERMASATYNARAYN VERMARange ItarsiForest Guard Trained13 Oct 196221 May 199018 Mar 201425621 Jun 199022 May 1990
205 SKP080160017380SACHIN KUMAR PARTEYKALI RAM PARTEYBeat KalaakharForest Guard Trained11 Jun 198312 Jul 200311 Apr 201148313 Jul 200301 Aug 2003
206 RAD0080RAMVILASH DAYMAHAJARILAL DAYMABeat MorpaniForest Guard Trained16 Feb 196922 Mar 200329 Sep 201147522 Apr 200331 Mar 2003
207 ASR0120ABHIJEET SINGH RAJPUTK.S. RAJPUTRange Sohagpur(P)Forest Guard Trained07 Jul 198115 Nov 200720 Nov 2007015 Nov 200720 Nov 2007
208 AKC0250ANIL KUMAR CHOUREYDULAREY PRASADBeat South KharpawadForest Guard Trained31 Dec 198004 Sep 200421 Apr 2011004 Sep 200415 Oct 2004
209 AKM0570ANIL KUMAR MALVIYARAJKUMARBeat North MarkadhanaForest Guard Trained15 Jun 198007 Dec 200123 May 2011007 Dec 200108 Dec 2002
210 MKS0440MOHIT KUMAR SAHUCHRANLAL SHAUBeat KevlajhirForest Guard Trained17 Oct 198915 Nov 200721 Apr 2011017 Nov 200721 Nov 2007
211 HsR0110Hemraj singh RajputMotilal GhoshiBeat West RanipurForest Guard Trained20 May 198115 May 200716 Jun 2011015 May 200716 May 2007
212 MSP0070MOHAN SINHG PatelMishriLal PatelBeat SangaiForest Guard Trained01 Jun 197622 Jul 199502 Jun 2011022 Aug 199501 Aug 1995
213 BAH0060BALARAM HARIYALEFUSHAMAL HARIYALERange Banapura(P)Forester10 Nov 196016 Dec 199317 Dec 1993017 Dec 199317 Dec 1993
214 HaP0150Hannadas ParasDhobidas ParasBeat ChatuyaForest Guard Trained13 Jul 197230 Dec 200204 May 2012030 Dec 200228 Feb 2003
215 ViD009160017425Virndavan DaymaRamprasad DaymaBeat ManamauForest Guard Trained07 Apr 197830 Dec 200211 Apr 2011030 Dec 200201 Mar 2003
216 MKD0200MAHESH KUMAR DEHRIYASOOPCHNDRA DEHRIYABeat JamaiForest Guard Trained04 Jun 196930 Dec 200208 Jun 2012030 Dec 200201 Apr 2003
217 NKS031160016369NEERAJ KUMAR SHRIWASLATE.RAJENDRA SHRIWASBeat North DandiwadaForest Guard Trained30 Sep 197722 Jan 200711 Mar 2012023 Feb 200823 Feb 2007
218 RAV0640RAMVISAL VERMASUKHDEV VERMARange ShogpurForest Guard Trained10 Mar 195619 Apr 197703 May 1977019 Apr 197703 May 1977
219 TuM004160017429Tulsiram MasramVire singh MasramBeat North BhatnaForest Guard Trained31 Jan 197330 Dec 200211 Apr 2011030 Dec 200201 Mar 2003
220 SaT0330Sanjay TiwariShanker LalRange ShogpurForest Guard Trained08 Sep 197515 Oct 199724 Oct 1997015 Oct 199724 Oct 1997
221 STB0010Shri Tulsa BatkeLt. Radhe ShyamRange PipariyaForest Guard Trained10 Oct 197430 Dec 200201 Mar 2003030 Dec 200201 Mar 2003
222 KsD0110Ku shyam DhurveyGajraj SinghBeat ChartekaraForest Guard Trained25 Feb 197930 Dec 200218 Apr 2011030 Dec 200201 Mar 2003
223 SaP0360Sanjay PandavL.S. PandavForest Chouki vanchouki bagdevForest Guard Trained01 Oct 197330 Dec 200221 Apr 2011030 Dec 200201 Mar 2003
224 RiK005160016582Rishi KulpariyaKishorilalRange ItarsiForest Guard Trained06 Sep 197930 Dec 200215 Mar 2011030 Dec 200201 Mar 2003
225 KSD0120Ku. Sudha DhurveyLt. Atar SinghRange HoshangabadForest Guard Trained13 Feb 198411 Jul 200301 Aug 2003011 Jul 200301 Aug 2003
226 SKM002160002723Surendra Kumar MeenaRameshver PrasadBeat ChichadhanaForest Guard Trained01 Jul 196503 Nov 199211 Apr 2011003 Nov 199203 Nov 1992
227 SKR0220Santosh Kumar RaiB.L. RaiRange HoshangabadForest Guard Trained14 Nov 196330 Jun 198730 Jul 1987030 Jun 198730 Jun 1987
228 SKY0160Santosh Kumar YogiHushyar nath YogiBeat BudimaiForest Guard Trained12 Oct 196930 Dec 200226 Apr 2011030 Dec 200221 Jan 2003
229 PRS0400PRATIK SAXENASATYA NARAYAN SAXENARange ItarsiForest Guard Trained17 Jul 198506 Nov 200608 Nov 2006007 Nov 200608 Nov 2006
230 RPP006160002668Rajendra Prashad ParteMayaram ParteRange Assistant NandarwadaForester15 Jul 197630 Sep 198417 Feb 2011014 Aug 200814 Aug 2008
231 BSU003160002753Bagat Singh UikeyGanjan SinghRange Assistant pandriForester26 Dec 196722 Jul 199322 Jul 2013014 Aug 200814 Aug 2008
232 SKU0210Santosh Kumar UvneBhagchan UvneRange SeonimalwaDy. Ranger04 Aug 197025 Feb 199325 Feb 1993017 Jan 200717 Jan 2007
233 RaL0100Radheshyam LACHHORIYARamdas LACHHORIYARange SeonimalwaForester10 Dec 196807 Sep 199307 Sep 1993006 Feb 200906 Feb 2009
234 SSR0340SMt. Shashi Kala RawatShyam Kishor RawatDFO HoshangabadAsst. Grade II01 Jul 196006 Dec 198610 Apr 1990011 Sep 200711 Sep 2007
235 PrT0210Prabhudas Tiwarishiv Prasad TiwariDFO HoshangabadAsst. Grade III20 Jul 196401 Mar 198501 Mar 1985018 Mar 199318 Mar 1993
236 RaV013160011285Ramgopal VermaGovind Ram VermaRange Assistant SukhtawaForester18 Jun 196017 Sep 198028 Sep 2013017 Jul 200917 Sep 1980
237 DKY001160001663Dinesh Kumar YADAVNandy YadavDFO HoshangabadDriver20 Dec 195901 Aug 198601 Aug 1986001 Aug 198601 Aug 1986
238 DKM003160016512Dinesh Kumar ManjhiSuraj Prasad ManjhiDFO HoshangabadDriver07 Nov 197008 Oct 200308 Oct 2003031 Jul 200908 Oct 2003
239 MLR004160016651Motilal Lal RathoreDallu RathoreCF HoshangabadDriver01 Jun 196922 Oct 200301 Mar 20111001 Apr 201322 Oct 2003
240 MLR004160016651Motilal Lal RathoreDallu RathoreCF HoshangabadDriver01 Jun 196922 Oct 200301 Mar 20111001 Apr 201322 Oct 2003
241 DhG006160002992Dharmpuri GoswamiLakhan Puri GoswamiRange SeonimalwaRanger01 Jan 196419 Mar 198528 Sep 2013010 Jun 200810 Jun 2008
242 NKV0100Nitin Kumar VermaRamnath VermaBeat LokhartalaiForest Guard Trained13 Jun 197922 Jul 200926 Apr 2011023 Jul 200923 Jul 2009
243 NAV008160011297NARENDRA VERMAShri VermaAddl DFO/SDO/ACF Pipariya (G.)ACF10 May 199206 May 201013 Jul 2011006 May 201006 May 2010
244 CSS009160003374Chandrapal Singh SengarNathusingh SengarDFO HoshangabadDy. Ranger01 Jul 195503 Feb 197931 Oct 201418005 Apr 200705 Apr 2007
245 CSS009160003374Chandrapal Singh SengarNathusingh SengarDFO HoshangabadDy. Ranger01 Jul 195503 Feb 197931 Oct 201418005 Apr 200705 Apr 2007
246 BrY005160005894BrijMohan YadavMojilal YadavDFO HoshangabadForester25 Sep 195902 Dec 198902 Dec 198917802 Dec 198902 Dec 1989
247 VSK0010Vijay Singh Katiyachamroo lal KatiyaBeat GomtiForest Guard Trained01 May 197220 Sep 200812 Jan 2012024 Sep 200824 Sep 2008
248 HaS0450Hameed SekhjTto 'ks[kDFO HoshangabadAsst. Grade III13 Sep 198009 Sep 199809 Sep 1998009 Sep 199809 Sep 1998
249 map051160018008mangal pandeybadri narayanRange SeonimalwaForest Guard Untrained25 Jul 198814 Aug 201314 Aug 2013  14 Aug 2013
250 KRJ0040Kewal Ram JhavarJughar JhawarRange Assistant SantaiForester23 Nov 195930 Jan 199321 Apr 2011010 Oct 200921 Oct 2009
251 KKS0320Kamal Kishor SoniHukoom chand soniDFO HoshangabadForester27 Apr 196026 Dec 198915 Mar 2010012 Mar 201015 Mar 2010
252 SuJ022160005524Suresh JatavAgnuram JatavRange Assistant matapuraForester05 Jun 196824 Feb 199327 Apr 2011004 Mar 201019 Mar 2010
253 RPY0060Rajendra Prasad YadavBhajan Lal YadavDFO HoshangabadForester10 Jun 196630 Dec 198915 Mar 2010012 Mar 201012 Mar 2010
254 SuR0240Sudhakar RaoGaribdas RaoRange ShogpurForester01 Apr 195718 Feb 198426 Apr 2011004 Mar 201022 Mar 2010
255 SaC0290Saroj ChoudharyMohan ChoudhryDFO HoshangabadForest Guard Trained04 Sep 198111 Jul 200301 Jul 2003018 Jun 200301 Aug 2003
256 SaJ0170Sateesh JhanjotRamdas JhanjotBeat GuranjghatForest Guard Trained21 Feb 198201 Aug 200826 Apr 2011001 Aug 200801 Aug 2008
257 DhM0080Dheerendra MachiyaMunnalal MachiyaDFO HoshangabadForest Guard Trained02 Mar 198926 Aug 200830 Aug 2008026 Aug 200826 Aug 2008
258 GPP0080Girja Prasad PatelDamodar PrasadBeat NayachichaForest Guard Trained22 Dec 196320 Sep 200824 May 2011020 Sep 200823 Sep 2008
259 ReS0030Rehana SekhRajjav SekhDFO HoshangabadForest Guard Trained03 Jul 196513 Oct 200815 Oct 2008013 Oct 200815 Oct 2008
260 AmB0060Amber BhargavAshok Kumar BhargawDFO HoshangabadForest Guard Trained09 Aug 197813 Aug 200813 Aug 2008013 Aug 200813 Aug 2008
261 MaG0320Mayuri GourRam prasad GourDFO HoshangabadForest Guard Trained19 Feb 198401 Aug 200801 Aug 2008001 Aug 200801 Aug 2008
262 ASK0400Ajeet Singh KushwahaPrabhu singh KushwahaRange BagaraForest Guard Trained15 Jul 196219 Dec 200819 Dec 2008019 Dec 200819 Dec 2008
263 CBM0010Chandra Bhan MirdhaRam singh MirdhaBeat DevariForester20 Jun 197426 Sep 199415 May 2011015 Dec 199415 Dec 1994
264 BrT0060Brijkishor TiwariMathura Prasad TiwariRange ItarsiDy. Ranger22 Oct 195910 Jan 198912 Jan 1989008 Jan 198908 Jan 1989
265 RaR0630Ramsingh RajputBhagvan Singh rajputBeat JhirnapuraForest Guard Trained01 Apr 198430 Dec 200226 Apr 2011021 Mar 200321 Mar 2003
266 SKG0470Sanjeev Kumar GourParasram GourBeat MoriyaForest Guard Trained31 Oct 197706 Jun 200126 Apr 2011011 Jun 200111 Jun 2001
267 RPG0070Rajesh Puri GoswamiDalupuri GoswamiRange SeonimalwaForest Guard Trained27 Jun 198006 Nov 200606 Nov 2006006 Nov 200606 Nov 2006
268 NKV0100Nitin Kumar VermaRamnath VermaBeat LokhartalaiForest Guard Trained13 Jun 197922 Jul 200926 Apr 2011023 Jul 200923 Jul 2009
269 JLY0040Jeevan Lal YadavGhasi Ram YadavBeat JamaniForest Guard Trained29 Jun 198401 Aug 200807 Aug 2008007 Aug 200807 Aug 2008
270 BeS0050Beniprasad SharmaNarmada PrasadBeat North KharpawadForest Guard Trained29 Jun 196131 May 198526 Apr 2011017 Jun 198517 Jun 1985
271 MsT0230Mahipal singh ThakurLal singh ThakurRange BankhediForest Guard Trained05 Jul 197902 Nov 199904 Nov 1999004 Nov 199904 Nov 1999
272 SIF0010Samim IKbal FarookiMouudin FarookiRange ShogpurForest Guard Trained25 Oct 196213 Oct 200815 Oct 2008015 Oct 200815 Oct 2008
273 RaR0640Rammurti RaghuvanshiRamakant RaghuvanshiBeat KhakrapuraForest Guard Trained05 Aug 198504 Sep 200427 Apr 2011023 Sep 200423 Sep 2004
274 BhS0070Bhuvan SinghRamhit singhRange BankhediForest Guard Trained27 Jul 196913 Oct 200813 Oct 2008013 Oct 200813 Oct 2008
275 BST0130Birjendra Singh ThakurBattula ThakurForest Chouki vanchouki bagdevForest Guard Trained01 Jul 198301 Aug 200830 Apr 2011008 Aug 200808 Aug 2008
276 PKD0210Promod Kumar DubeyRawti Prasad DubeyRange BanapuraForest Guard Trained01 Jul 196213 Oct 200823 Apr 2011015 Oct 200815 Oct 2008
277 AjY0040Ajay YadavSahav lal YadavRange BanapuraForest Guard Trained05 Aug 197513 Oct 200815 Oct 2008015 Oct 200815 Oct 2008
278 MKM00130016304Mueksh Kumar MakodiyaRamgopal MakodiyaBeat KabeliForest Guard Trained15 Oct 198012 Aug 200811 Apr 2011013 Aug 200813 Aug 2008
279 NKU0040Narendra Kumar UikeyNandram UikeyBeat North MahendrwadiForest Guard Trained24 Nov 198130 Dec 200225 Apr 2011001 Mar 200301 Mar 2003
280 SKE001160017057Surendra Kumar EvnashyamsinghBeat South RanjhiForest Guard Trained15 Mar 197411 Mar 200311 Apr 2011001 Aug 200301 Aug 2003
281 SnN0030Sneshlata NageshM.L. NageshRange SukhatawaForest Guard Trained16 May 198430 Dec 200203 Mar 2003003 Mar 200303 Mar 2003
282 RaR0710Rajkuvar RamSahdev RamBeat North RanjhiForest Guard Trained31 Oct 197330 Dec 200213 Apr 2011001 Mar 200301 Mar 2003
283 GaP0110Gayaprasad PatelRambharos PatelDFO HoshangabadForester24 Dec 196818 Jan 199014 Feb 1990014 Feb 199014 Feb 1990
284 RKS1500Radha Kishan Sharma'kekZDFO HoshangabadAsst. Grade III02 Oct 196022 Oct 199422 Oct 1994022 Oct 199422 Oct 1994
285 SSO001160017609Smt. Sukriti Oswal Damodar OswalRange BagaraRanger12 Feb 197518 Jan 201031 Oct 2014118 Jan 201118 Jan 2011
286 SSO001160017609Smt. Sukriti Oswal Damodar OswalRange BagaraRanger12 Feb 197518 Jan 201031 Oct 2014118 Jan 201118 Jan 2011
287 KKS037160001546KRISHNA KISHORE SONIG.K. SoniCF HoshangabadAsst. Grade II01 Aug 195701 Jan 197526 Mar 2011501 Apr 201304 Feb 1993
288 PRS070160003379PRATIBHA SHARMAR.C. VermaCF HoshangabadAsst. Grade III03 Mar 195827 Sep 197816 Mar 2011701 Apr 201327 Sep 1978
289 ANS034350006960ANIL SHUKLAMahesh Prasad ShuklaCF HoshangabadStenographer Grade II07 Jul 196401 Dec 198330 Sep 20138201 Apr 201201 Dec 1983
290 ANS034350006960ANIL SHUKLAMahesh Prasad ShuklaCF HoshangabadStenographer Grade II07 Jul 196401 Dec 198330 Sep 20138201 Apr 201201 Dec 1983